Notes turystyczny `nad morzem`.

Wczasy nad morze w Polsce.

Łączyno

24 lipiec 2013r.

ŁĄCZYNO to letniskowa wieś, nad Jez. Raduńskim Dolnym, 2 km na północ od wspomnianej grobli (Bramy Kaszubskiej). Nazwa Łączyna wiele mówi o przeszłości tej osady - do czasu budowy grobli przez Jez. Raduńskie trakt z Kartuz za Brodnicą Górną skręcał lekko na północ i prowadził do osady PRZEWÓZ, leżącej przy wschodnim brzegu Jez. Raduńskiego.

ocena 4/5 (na podstawie 3 ocen)

Zdroje Raduni i Wzgórza Szymbarskie

24 lipiec 2013r.

ZDROJE RADUNI I WZGÓRZA SZYMBARSKIE Tereny okalające Jeziora Raduńskie i górny bieg rzeki od lat uchodzą za centrum Szwajcarii Kaszubskiej i mają szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Osią jest tu rzeka Radunia, tworząca z jeziorami i małymi strumieniami ciąg jezior zwany Raduńskim Kółkiem. Jest to ponad 25 zbiorników wodnych różnej wielkości, z których prawie wszystkie nadająsię do uprawiania sportów wodnych i pływania.

ocena 4/5 (na podstawie 4 ocen)

Szwajcaria Kaszubska

24 lipiec 2013r.

CZAPIELSK leży 6 km na zachód od Kolbud, nad Reknicą. Jest to mata, zwarta wieś ulicowa z zabytkowym kościółkiem na wzniesieniu. W przeszłości było to dobro rycerskie, od 1617 roku należące do jezuitów z Gdańska. Już w XV wieku istniał tu kościółek filialny parafii w Pręgowie. W latach 1583-1596 użytkowali go protestanci, później zaś opiekowali się nim jezuici. Przypuszczalnie za ich czasów Czapielsk był miejscem pielgrzymkowym, o czym mogą świadczyć nieliczne zachowane do dziś wota.

ocena 5/5 (na podstawie 2 ocen)

Łapino na Kaszubach

24 lipiec 2013r.

ŁAPINO graniczy z Kolbudami od północy. Historyczne dobro rycerskie Lappin znajdowało się nad Jeziorem Łapińskim. Dziś jest to wieś Łapino Kartuskie, położona 4 km na północ od Kolbud, przy drodze do Lnisk. Nad wspomnianym jeziorem działają sezonowe ośrodki wczasowe. Współczesne Łapino, do niedawna zwane też Łapinem Dolnym, dawniej należało częściowo do majątków w Łapinie i Widlinie.

ocena 4/5 (na podstawie 4 ocen)

Między Radunią a Kłodawą

24 lipiec 2013r.

MIĘDZY RADUNIĄ A KŁODAWĄ Okolice Przywidza i Kolbud do 1920 roku znajdowały się w granicach powiatów kartuskiego i kościerskiego, a po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska zostały doń włączone. Stąd po wojnie potraktowano je jako ziemie odzyskane, wysiedlając do Niemiec m.in. część mieszkających tu od stuleci Kaszubów. Obecnie obie gminy znajdują się w powiecie gdańskim. Kaszubszczyzna od kilkunastu lat przeżywa tu prawdziwy renesans, budząc często zaskoczenie mieszkańców Trójmiasta i dyskusje czy rzeczywiście Kolbudy i Przywidz to Kaszuby. By rozstrzygnąć ten dylemat - warto tu przyjechać i samemu sprawdzić.

ocena 4,7/5 (na podstawie 3 ocen)

O ziemi szczecińskiej

06 czerwiec 2012r.

MIĘDZYWODZIE 38 km, położone jest wśród lasów na tzw. Mierzei Międzywodzkiej. Mieści się tu osiedle willowe, ośrodki wczasowe i kolonijne. Wokół rosną lasy sosnowe. Ma rangę ośrodka wypoczynkowo - leczniczego. Leczy się tutaj choroby narządów ruchu i reumatycznych. Mała przystań dla jachtów położona jest w północno - zachodniej części Zalewu Kamieńskiego, wyposażona jest w pirs postojowy, głębokość do 1,8 m.

ocena 3,5/5 (na podstawie 4 ocen)

wszystkie wpisy